Malminkatu 11

Malminkatu 11 sijaitsee Itkonniemellä, noin 3 kilometrin päästä Kuopion keskustasta. 

Malminkatu 11
-
33154/420/12
Perusparantaminen
2013
-
Niiralan Kulma Oy
Rakennussuunnittelutsto Turunen & Räisänen Ky
Rakennuskartio Oy
-
1 919 asm2
- kpl
- kem2
- brm2
Käyttäjäryhmä Huoneistotyyppi kpl
- 1 huone 14
- 4 huonetta 4
- 3 huonetta 7
- 2 huonetta 11
Niiralan Kulma Oy
3 473 665 €
4 106 000 €
Urakkakilpailu
Korkotuki (Vuokra Asunto)
Vuokra

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.

Ara logo nega 0da8ee44d128d16843950ade81b40527aaa2db792be7aabb9e2e52441f7779cf

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi