Autismikirjon henkilöiden asumisratkaisut - lähtökohtia arkkitehtisuunnitteluun

Autismikirjon henkilöiden asumisratkaisut – lähtökohtia arkkitehtisuunnitteluun on ARAn kehittämisrahalla tehty sel­vitys erityisryhmän asumisratkaisuista. Tarkastelun kohteena on kaksi autismikirjon ihmisille tarkoitettua erityyppistä ja erilaisilla tilaratkaisuilla toteutettua ARAn rahoittamaa asumiskohdetta. Selvitykses­sä arvioidaan rakennuksen ulkotiloja ja lähiympäristöä, rakennuksen tilaratkaisujen vastaavuutta suhteessa asukkaiden tarpeisiin sekä kaluste-, varuste- ja materiaalivalinto­ja ja näiden eri tekijöiden merkitystä asukkaiden asumiseen ja arkeen.


Autismikirjon asumisratkaisuissa tila­suun­nittelulla on suuri merkitys, sillä kyse tämän asukasryhmän kohdalla on hyvin mo­nentyyppisistä tarpeista. Asuntojen ja niiden yhteydessä olevien tilojen sekä rakennusten piha-alueiden hyvällä suunnittelulla edistetään merkittävästi asuk­kaiden hyvinvointia ja turvallista asumis­ta. Pienetkin yksityiskohdat rakennuksissa ja asukkaiden omissa kodeissa voivat olla ratkaisevia.


Selvityksen tarkoituksena on antaa tilaajille ja arkkitehdeille olemassa olevan tutkimus- ja kokemusperäisen tiedon lisäksi uutta, erityisesti asukkaiden asumisen kannalta tärkeisiin laatutekijöihin liittyvää tietoa ja näkökulmia. Selvityksen suunnitteluohjeet ovat suuntaa antavia, ja niitä voidaan soveltaa monenlaisiin asumisratkaisuihin.

Rahoitettu ARAn kehittämisrahoituksesta, 20 000 euroa (sis. alv. 24 %)

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi