Asunto- ja naapuriverkoston toteuttamisen opas

Lue opas ARAn verkkosivuilta


 


#kotimatkalla-hankkeessa kehitettiin asunto- ja naapuriverkostomallia, jonka perusideana on erityistä tukea asumisessaan tarvitsevien ihmisten asumisen järjestäminen tavallisissa asunnoissa, joista muodostuu verkostoja. Verkoston asukkaat saavat yksilöllisesti räätälöityä apua ja tukea kotiinsa ja verkoston asukkaat myös antavat ja saavat vertaistukea toisiltaan. Oleellista on, että verkoston asukkaat voivat käyttää tarvitsemiaan lähipalveluja ja olla osa naapurustoaan.


Uusien asumisratkaisujen kehittäminen ja aikaansaaminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Se vaatii uudenlaista työotetta palvelutuotannolta ja rohkeutta kokeilla uutta, mutta ennen kaikkea se vaatii sitä, että kaikissa vaiheissa kuullaan asuntoa tarvitsevaa henkilöä itseään.


Tässä oppaassa on esimerkkejä yksilöllisesti räätälöidyistä ratkaisuista. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi:  • Mikä asunto- ja naapuriverkosto on?

  • Millaisia asumisen vaihtoehtoja on?

  • Mitä naapurityö on?

  • Miten asukkaat voivat auttaa toisiaan?

  • Mitä tuen suunnittelussa pitää ottaa huomioon?

Hankkeeseen on käytetty ARAn kehittämismäärärahaa kolmen vuoden aikana seuraavasti:


2019: 50 000 euroa


2018: 40 000 euroa


2017: 40 000 euroa

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi