Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arviointi ja kehittäminen

MAL-verkosto ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) tilasivat Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä (MDI Public Oy) ja Kaupunkitutkimus TA Oy:ltä selvityksen kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arvioinnista ja kehittämisestä.


Työn tavoitteet:


1) kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien strategisuuden, monialaisuuden ja osallistavuuden kehittäminen,


2) asuntopoliittisten ohjelmien ideaaliprosessin mallintaminen eri hallinnontasot integroiden sekä


3) asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen eri kokoisissa kunnissa kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Hankkeeseen on käytetty ARAn kehittämismäärärahaa 9920 euroa (sis.alv.)

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi