Opas yhteisö- ja palvelukortteleiden sopimusmalleihin

Tämä opas tarjoaa ideoita ja ajatuksia sekä sopimusmalleja teille, jotka mietitte tai suunnittelette monen toimijan muodostamia yhteisö- ja palvelukortteleita. Opas auttaa hahmottamaan mistä lähteä liikkeelle, mitä pitää mielessä, mistä sopia, miten sopia ja missä vaiheessa. Opas sisältää lisäksi kaksi sopimusmallia, aiesopimusmallin ja yhteistoimintasopimusmallin, joita voi hyödyntää korttelin ideointi- ja perustamisvaiheessa. 


Sopimusmallien liitteeksi on tuotettu myös ohjeistus diaesityksenä.


Siirry tästä Yhteisö- ja palvelukorttelien sopimusmallioppaan sivuille ara.fi:ssä. Sivulta voit ladata aiesopimusmallin ja yhteistoimintasopimusmallin word-tiedostoina sekä sopimusmallien ohjeet ja oppaan.

Hanketta on rahoitettu ARAn kehittämismäärärahasta 54 033 euroa (sis. alv. 24%)

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi